Wednesday, August 17, 2016

Internet motivational poster

(I think.)

“Pag walang sinabing bawal, Hindi maisip gawin. Pag sinabi namang bawal ginagawa. – Andrew A.

No comments:

Post a Comment